Τριπλό ηλεκτρικό ψαλίδι

Κεραμική επίστρωση

45W

210 βαθμοί

https://www.youtube.com/watch?v=NlnkENVt5hk

16,00 €