Ανοιχτά  Δ-Π από τις 9:00-15:00
Stancos store-beauty shop