Κασετίνα με 75 τροχολιθάκια #80-#120#180 grit

Περιλαμβάνει 25 τεμάχια # 80

25 τεμάχια #120

25 τεμάχια #180

και το φρεζάκι

5,00 €