Λαβίδα για την καμπύλη C

Νέο

Για την καμπύλη C

Χρήσιμο εργαλείο ιδιαίτερα σε όσες ασχολούνται με ακρυλικά νύχια

3.00 € 5.00 €