Αποστειρωτης κρυστάλλων χαλαζία για μεταλλικά εργαλεία

15.00 €