Αποστειρωτης κρυστάλλων χαλαζία για μεταλλικά εργαλεία

16,00 €