Αποστειρωτης κρυστάλλων χαλαζία για μεταλλικά εργαλεία

15,00 €